Video paskaita: Dr. Zita Pikelytė. Panevėžio fotografai 1918–1940 m.

Video paskaita: Dr. Zita Pikelytė. Panevėžio fotografai 1918–1940 m.